Uw incasso opdracht is bij ons in vakkundige handen!Reeds vanaf het begin van de oprichting van ons bedrijf zijn wij erin geslaagd het merendeel van onze opdrachten zonder tussenkomst van de rechter succesvol af te sluiten. Onze vakkundige medewerkers weten precies hoe en in welk stadium van het incasso-traject gehandeld moet worden. Elke opdracht, groot of klein, krijgt van ons dan ook de ve...reiste aandacht. Ons uitermate hoge slagingspercentage is het bewijs dat onze efficiënte werkwijze tot uitstekende resultaten leidt.X-Perts heeft inmiddels volop bewezen zeer succesvol te zijn met haar incasso dienstverlening. Voor zowel bedrijven als particulieren incasseren wij in heel Nederland snel en doelgericht. X-Perts werkt niet met dossier- of burokosten, met het indienen van een opdracht zijn bij ons dus geen kosten gemoeid.

Home | Dossier Online | Contact

Copyright 2014-2017 | © X-Perts BV